Adını Zor Okuduğumuz Felsefi Akımlar ve Tanımlar

Yaşadıkları dönemin tüm imkansızlıklarına rağmen geliştirdikleri felsefi akımlarla geleceğe yön veren düşünürlere saygılarımızı iletiyoruz. Lakin filozofun adını dahi okumakta güçlük çekerken bir de oluşturduğu akımın adını okuyamamak var, en çok o koyuyor insana. Adını okumakta zorlandığımız üstüne bir de anlamını anlamaya çalıştığımız felsefi akımlar;

1) Fenomenoloji

Görüngübilim yani fenomenoloji Edmund Husserl kuruculuğunda oluşan bir felsefi akım.  20. yüzyılın ilk çeyreğinde görülen bilimlerdeki ve düşüncedeki genel bunalım içinde doğup gelişen bir felsefe akımıdır. Metafiziği sona erdirerek somut yaşantıya dönmek ve böylece tıkanmış olan felsefeye yeni bir başlangıç yapmak iddiasıyla ortaya çıkmıştır.

edmund-husserl

Edmund Husserl

2) Agnostik teizm

Agnostik teizm, teizm ve agnostisizmi birleştiren felsefi bir görüştür. Agonostik felsefesine inanalar en az bir ilaha inanır fakat bunun doğrulunun veya yanlışlığının bilinmediğini veya bilinemeyeceğini söyler.

3) Plüralizm

Pluralizm birçok mutlak ilke, güç, enerji veya madde kabul eden teori veya sistemleri tanımlar. Farklı konularda, aynı temelden hareket eden çeşitli kullanımları vardır. Politikada, çoğulluğun kabulü ile beliren birkaç siyasi partiye dağıtılmış güçler dağılımını içeren herhangi bir politik teori veya sistemi tanımlamakta kullanılır.

4)Transandantalizm

 Deneyüstücülük yada Transandantalizm, ondokuzuncu yüzyıl başlarında Amerika Birleşik Devletleri’ nin New England bölgesinde ortaya çıkan  edebiyat, din, kültür ve felsefe alanında yeni fikirler toplamına denir. Entellektüelizme karşı protesto olarak çıkmıştır.  Toplum kurumlarının bireyin kendi içindeki iyiliği fark etmesi ve ona dönmesine engel olduğuna inanmışlar, bu yüzden bireyin kendini keşfetmesinin önemli olduğuna inanmışlardır.

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson önde gelen Transandantalistler arasındadır.

5) Anakronizm

Anakronizm,edebiyat ve sanatta sıklıkla eserin geçtiği döneme ait olmayan varlıkları ve uygulamalrı göstermek için kullanılır. Yani herhangi bir olay ya da varlığın içinde bulunduğu dönem ile kronolojik açıdan uyumsuz olmasını anlatır. Kelime Yunanca kökenlidir. Anaroksizme bir örnek verecek olursak;

Cesare_Gennari_Orfeo

Cesare Gennari’nin Orfe  söylencesi ile ilgili bu  tablosunda bir keman resmedilmiştir. Oysa Keman 16. yüzyıldan önce yoktur.

Not: Bu yazıyı okuduktan sonra ”Bana felsefe yapma” diyorsan ,”Haydi gel çay içiyoruz:)” elbette demiyoruz. Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz ”Felsefe” dediğinde yüzünüz hemen resimdeki gibi olmasın, asılmasın. Bol bol okuyun efenim.

bana-felsefe-yapma-caps

 

 

 

 

 

 

Arkadaşlarınla Paylaş

Comments are closed.